Biệt đội bắn tỉa của quân đội Ba Lan hoạt động ở Afghanistan

25/10/2012 14:14 Lê Mai (nguồn: Katarzyna Szal, Mps)
(GDVN) - Một số hình ảnh về lực lượng bắn tỉa của quân đội Ba Lan đang hoạt động trên chiến trường Afghanistan cùng đội hình của liên quân do Mỹ đứng đầu được tiết lộ trên các diễn đàn quân sự.
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lính bắn tỉa Ba Lan hoạt động ở Afghanistan
Lê Mai (nguồn: Katarzyna Szal, Mps)