Binh lính Ireland diễn tập Mission Readiness 2012

29/04/2012 08:28 Nguyễn Thảo (Theo mil)
(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại cảnh binh lính Ireland thuộc Tiểu đoàn bộ binh 106 tổ chức diễn tập Mission Readiness 2012 vào ngày 26 tháng 4, trước khi đến Lebanon để thực hiện nghĩa vụ của Liên Hợp Quốc vào tháng 5.

Nguyễn Thảo (Theo mil)