Binh lính Nga -Trung Quốc thăm chiến hạm của nhau

23/04/2012 07:17 Nguyễn Hường (Theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Trong ngày đầu tiên của cuộc tập trận chung "Hợp tác trên biển 2012" diễn ra từ ngày 22-27/4 trên biển Hoàng Hải, nhóm sĩ quan và binh lính hai nước tham gia tập trận đã tiến hành các chuyến thăm chiến hạm của nhau.
Binh lính Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Binh lính Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Binh lính Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Binh lính Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Binh lính Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Quân nhân Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Binh lính Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Binh lính Nga từ chiến hạm Varyag thăm tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương của Hải quân Trung Quốc tại căn cứ của Hạm đội Biển Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
Sĩ quan và binh lính Nga trở về tàu sau khi kết thúc chuyến thăm tàu khu trục Trung Quốc.
Nhóm sĩ quan và binh lính Hải quân Trung Quốc thăm chiến hạm Varyag của Nga. 
Sĩ quan và binh lính Nga trở về tàu sau khi kết thúc chuyến thăm tàu khu trục Trung Quốc.
Binh lính Trung Quốc và Ngà trò chuyện trong chuyến thăm tàu của nhau.
Nguyễn Hường (Theo Tân Hoa Xã)