Binh sỹ Tây Ban Nha ngã gục trong khi diễu binh

13/10/2011 18:35 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Những hình ảnh trong lễ diễu binh hoàng tráng nhân Ngày quốc khánh Tây Ban Nha 12/10/2011. Có lẽ do luyện tập đội ngũ không chăm chỉ hoặc gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe nên một binh sỹ đã ngã gục.
Vua Tây Ban Nha Juan Carlos tham gia duyệt đội danh dự mừng Ngày Quốc khánh.
Một binh sỹ dắt dê đi trước đoàn duyệt binh.
Một binh sỹ ngã gục trong lúc đứng điều lệnh.
Lê Dũng (theo Mil)