Bộ CA cấm việc can thiệp xử lý vi phạm hành chính ở mọi hình thức

07/05/2013 13:47 Thế Long
(GDVN) - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có điện chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an can thiệp vào hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật của thân nhân, bạn bè dưới mọi hình thức

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Phổ biến ở một số địa phương, đã xuất hiện hiện tượng mạo danh thân nhân lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương để phô trương thanh thế, can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm hành chính, điều tra, xử lý tội phạm; tuyển sinh, tuyển dụng, xin dự án..., nhất là việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi mạo danh, ngày 07/5/2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện chỉ đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ về các hiện tượng trên để nêu cao tinh thần cảnh giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy trình công tác của ngành; kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hiện tượng mạo danh thân nhân lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương để can thiệp hoặc trốn tránh khi bị xử lý vi phạm.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ không chấp hành quy trình, quy chế làm việc, dung túng, bao che, không báo cáo lãnh đạo về những việc làm không đúng quy định đối với các trường hợp là thân nhân hoặc tự xưng là thân nhân lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thực sự gương mẫu, không can thiệp việc xử lý các trường hợp vi phạm của thân nhân, bạn bè. Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an can thiệp vào hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật của thân nhân, bạn bè dưới mọi hình thức.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Công an nhân dân tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành quy định của pháp luật, quy chế, quy trình công tác; không can thiệp vào việc xử lý vi phạm của thân nhân, bạn bè và kiên quyết xử lý các trường hợp mạo danh thân nhân lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.
                                                                                                                                           

Thế Long