Bộ Công thương bị phê bình về việc phòng chống tham nhũng

18/07/2011 00:03
Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc cuộc thanh tra về trách nhiệm của bộ Công thương trong việc phòng, chống tham nhũng; thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc cuộc thanh tra về trách nhiệm của bộ Công thương trong việc phòng, chống tham nhũng; thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo kết luận này, bộ Công thương còn nhiều yếu kém trong việc triển khai các công việc trên. Cụ thể, về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng, mấy năm qua, số đơn vị được bộ Công thương tổ chức thanh tra, kiểm tra còn ít và chưa sâu. Một số tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thuộc bộ này quản lý có tình trạng trì trệ trong việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng. Các báo cáo đã có thì còn thiếu, sơ sài…

Thanh tra Chính phủ ghi nhận bộ này có xây dựng định mức, chế độ, tiêu chuẩn nhưng mới chỉ tập trung vào ở việc sử dụng kinh phí, ngân sách, sử dụng tài sản công mà chưa chú ý xây dựng, ban hành tiêu chuẩn với cán bộ, công chức thuộc ngành, lĩnh vực mà bộ quản lý. Đáng chú ý, việc chuyển đổi vị trí để phòng, ngừa tham nhũng thì bộ Công thương mới chỉ có 32/108 đơn vị lập được kế hoạch chuyển đổi. Việc chuyển đổi chủ yếu mới ở dạng vì lý do khách quan: thay người nghỉ chế độ, chuyển công tác…

Một sơ suất lớn nhất của bộ Công thương trong việc phòng, chống tham nhũng là không tổ chức tập huấn về hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Chính phủ. Hiện mới có các số liệu kê khai tài sản, thu nhập của các cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị thuộc bộ này và của những cán bộ do bộ Công thương quản lý ở các tập đoàn, tổng công ty. Có đến khoảng 20.000 người là cán bộ còn lại ở các tập đoàn, tổng công ty, công ty thuộc bộ Công thương quản lý có số kê khai tài sản chưa tổng hợp vào báo cáo.

“Việc tự phát hiện các vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ Công thương còn hạn chế”, Thanh tra Chính phủ nhận định. Cơ quan này cũng cho rằng, để xảy ra những yếu kém trên có trách nhiệm của bộ trưởng bộ Công thương và kiến nghị bộ này tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục, phòng, chống tham nhũng tích cực hơn.

Theo M.Q/SGTT