Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra tiết học về môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

20/04/2016 06:58 Linh Hương
(GDVN) - Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 1566/BGDĐT-GDQP về việc kiểm tra thực hiện Quy chế môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Nội dung kiểm tra gồm: Hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên và cơ sở về Giáo dục quốc phòng và an ninh và nhiệm vụ quân sự quốc phòng; công tác quản lý, chất lượng, phương pháp giảng dạy thực hành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2015 và kế hoạch năm 2016 gắn với khu vực phòng thủ;

Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra tiết học về môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Ảnh: tuoitre.vn)

Nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh với quy mô học sinh, sinh viên học Giáo dục quốc phòng và an ninh, phương pháp tổ chức quản lý tập trung khi học thực hành; kế hoạch và tiến độ chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, giáo viên; kế hoạch giảng dạy của giáo viên, giảng viên; sổ sách đăng ký thống kê, giáo án của giảng viên, giáo viên, sổ điểm, hợp đồng đào tạo; việc cấp phát, quản lý chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh (các trường Đại học, Cao đẳng trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh…

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo trực tiếp của lãnh đạo và các cơ quan chức năng có liên quan của sở GD&ĐT và các đơn vị được kiểm tra.

Cùng với đó, kiểm tra giảng 1 tiết lý thuyết, 1 tiết thực hành của giảng viên, giáo viên; kho chứa trang bị, vũ khí vật liệu nổ, trang phục học sinh, sinh viên, thao trường, bãi tập; trắc nghiệm nhận thức (giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên).

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Cục Dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng (Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, thành phố có cơ sở giáo dục được kiểm tra tham gia thành phần đoàn.

Linh Hương