Bộ Giáo dục ban hành 3 văn bản chỉ đạo, Thái Bình vẫn chưa xử trường Lê Quý Đôn

21/11/2016 09:13 Trực Ngôn
(GDVN) - Mặc dù Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 3 văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dụcThái Bình xử lý vụ việc nhưng Sở vẫn chưa xử lý.

Thanh tra Bộ ban hành 3 văn bản yêu cầu giải quyết sai phạm

Liên quan đến những sai phạm tại trường Trung học phổ thông Lê Qúy Đôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã được Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 3 văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình xử lý và có báo cáo kết quả giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, đến nay Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình vẫn chưa có báo cáo kết quả xử lý vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông  Tống Duy Hiến, Phó Chánh thanh tra Bộ  Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thanh tra Bộ đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình xử lý và báo cáo kết quả về vụ việc.

Chúng tôi cũng đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình xử lý và có báo cáo kết quả giải quyết vụ việc. Tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết vụ việc”, ông Tống Duy Hiến cho biết.

Theo đó, ngày 08/8/2016, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 670/TTr-NV4 chuyển đơn tố cáo của ông Trần Đức Hinh, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tố cáo ông Vũ Minh Thuật, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Qúy Đôn sai phạm trong công tác quản lý.

Mặc dù Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 3 văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình xử lý vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo  kết quả giải quyết (ảnh MC)

Theo văn bản số 670/TTr-NV4, sau khi xem xét nội dung đơn, và căn cứ vào quy định của Luật Tố cáo, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đơn tố cáo của ông Trần Đức Hinh đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình để giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp đến, ngày 30/08/2016, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tiếp tục có văn bản số 764/TTr-NV4 đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình giải quyết dứt điểm vụ việc.

Theo văn bản số 764/TTr-NV4, sau khi xem xét, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc tố cáo tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, có văn bản trả lời công dân và thông báo kết quả xem xét, giải quyết về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ).

Sẽ kiểm điểm, luân chuyển lãnh đạo Trường Lê Qúy Đôn vì để xảy ra sai phạm

(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành kiểm điểm, thay lãnh đạo trường THPT Lê Qúy Đôn vì sai phạm.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 04/10/2016, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tiếp tục có Văn bản số 460/TTr-NV4 đề nghị Giám đốc Sở Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình giải quyết và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục.

Mặc dù 3 văn bản đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục Thái Bình giải quyết dứt điểm vụ việc sai phạm tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn nhưng đến nay Sở này vẫn “chây ì” chưa có báo cáo giải quyết vụ việc.

Trước đó, ngày 10/10 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành Kết luận thanh tra số 686/KL-SGDĐT chỉ rõ về những sai phạm tại trường THPT Lê Qúy Đôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành kiểm điểm, đồng thời sẽ thay đổi, điều chuyển lãnh đạo trường THPT Lê Qúy Đôn trước tháng 11. Tuy nhiên sự việc vẫn để kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến việc xử lý sai phạm tại Trường Trung học phổ thông Lê Qúy Đôn, bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, đã chỉ đạo trực tiếp Giám đốc Sở Giáo dục xử lý dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên việc chỉ đạo này vẫn chưa có văn bản cụ thể.

"Chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp với  Giám đốc Sở Giáo dục và yêu cầu xử lý dứt điểm nhưng không có văn bản chỉ đạo cụ thể, chắc qua ngày 20/11 việc xử lý sai phạm tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn sẽ được thực hiện", bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chỉ rõ thêm sai phạm

Cũng tại Kết luận số 572/LĐLĐ, ngày 26/10/2016  của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cũng đã nêu, trong công tác lãnh đạo của Chi ủy Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và sự phối hợp hoạt động của Ban giám hiệu nhà trường còn có một số nội dung chưa đúng với Quy định của Đảng, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam như:

Ban Chi ủy giao trực tiếp cho đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức hội nghị trưng cầu ý kiến của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên về việc công khai tài chính Công đoàn cơ sở.

Trưng cầu ý kiến của đoàn viên về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Chấp hành Công  đoàn và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn là không đúng với quy định của Đảng và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết luận số 572/LĐLĐ, ngày 26/10/2016  của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cũng đã chỉ rõ một số sai phạm tại Trường Trung học phổ thông Lê Qúy Đôn (ảnh MC)

Chi ủy có chủ trương chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra tài chính công đoàn và báo cáo lại trước đoàn viên là không đúng với nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/07/2005 của Chính phủ “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động  của Ban Thanh tra nhân dân”, và không đúng với quy định tại Điều 29 Luật Công đoàn về kiểm tra, giám sát tài chính Công đoàn.

Hiệu trưởng nhà trường chưa xây dựng được Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn theo Quy định tại khoản 3, Điều 22 Luật Công đoàn và theo Điều 6 quy chế phối hợp giữa Giám đốc cơ sở và Ban Chấp hành Công đoàn nghành giáo dục ban hành ngày 16/09/2013.

Hiệu trưởng Trường Lê Quý Đôn chưa bị xử lý, lãnh đạo Sở Giáo dục có bao che?

(GDVN) - Lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình hứa đầu tháng 11 sẽ báo cáo xử lý sai phạm tại Trường Lê Qúy Đôn. Tuy nhiên, lời hứa vẫn chưa được thực hiện.

Tại cuộc họp cán bộ giáo viên ngày 12/10/2015, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Công đoàn nhà trường chỉ đạo niêm yết  công khai quỹ công đoàn quản lý các năm 2012, 2013, 2014 và từ tháng 1 đến tháng 9/2015 là không đúng với quy định của Tổng Liên đoàn tại Hướng dẫn số 707/HD-TLĐ ngày 07/6/1999 và Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/04/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Tại cuộc họp Ban thi đua nhà trường ngày 28/12/2015, Ban thi đua chỉ đạo thanh toán tiền tết cho cán bộ, giáo viên số tiền 90 triệu đồng từ nguồn ngân sách của Công đoàn cơ sở là không đúng thẩm quyền.

Việc Ban chấp hành Công đoàn cơ sở không chi theo chủ trương của Ban thi đua là đúng quy định của Luật Công đoàn và của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cuộc họp hội đồng giáo dục nhà trường ngày 31/12/2015 do đồng chí Hiệu trưởng nhà trường chủ trì, trong đó có nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn và bàn các nội dung về công tác tài chính, công tác cán bộ của Công đoàn là không đúng với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Trường Trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2011-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Thông tư ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học”, và không đúng quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  về công tác cán bộ và công tác quản lý tài chính của công đoàn.

Trực Ngôn