Bộ trưởng GTVT chịu trách nhiệm nếu TNGT tăng

07/02/2012 12:50
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết sẽ cùng Trưởng ban An toàn Giao thông (ATGT) các địa phương chịu trách nhiệm nếu để tai nạn giao thông (TNGT) tăng 3 năm liên tiếp.
Cụ thể, liên quan đến đề xuất “cách chức Chủ tịch tỉnh nếu để tăng TNGT 3 năm liên tiếp” của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rằng Bộ trưởng và trưởng ban ATGT các địa phương sẽ cùng chịu trách nhiệm nếu để TNGT tăng 3 năm liên tiếp.

Bộ trưởng Đinh La Thăng coi TNGT là “thảm họa” để Quốc hội quan tâm đến vấn đề này, cũng như cảnh báo, tác động đến toàn thể dư luận, vai trò trách nhiệm trong quản lý nhà nước về ATGT từ Bộ GTVT đến các cơ quan địa phương.

Mai Hà/Thanh niên