Bộ Y tế chưa thực hiện cam kết về giá thuốc

26/10/2011 06:44 Bảo Cầm/Thanh niên
“Việc quản lý nhà nước về giá thuốc, việc đấu thầu thuốc ở các bệnh viện công chưa phù hợp, thiếu thống nhất..."

Trong một báo cáo vừa gửi tới các đại biểu quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, sau phiên giải trình về giá thuốc ngày 18.10.2010 tại Ủy ban, lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan đã cam kết sớm trình Chính phủ ban hành quy định về thay đổi cơ chế quản lý giá thuốc, song đến nay cam kết này vẫn chưa được thực hiện.

Ủy ban Các vấn đề xã hội cho biết, Bộ Y tế đã triển khai Luật Dược và một số giải pháp để quản lý nhà nước về giá thuốc, như thực hiện việc nhập khẩu song song đối với một số loại thuốc biệt dược có giá cao trên thị trường; quản lý giá thuốc thông qua đấu thầu thuốc… “Nhìn chung đã cung ứng đủ nhu cầu thuốc cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Ủy ban này đánh giá.

Tuy nhiên, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định, “việc quản lý nhà nước về giá thuốc, việc đấu thầu thuốc ở các bệnh viện công chưa phù hợp, thiếu thống nhất, vì vậy giá của một số thuốc biệt dược, thuốc chuyên dụng tăng cao, tình trạng hoa hồng cho người kê đơn thuốc… góp phần làm tăng giá, gây khó khăn cho việc bình ổn giá thuốc”.

* Liên quan đến chỉ tiêu tạo việc làm, giảm nghèo, báo cáo cho hay, những năm gần đây, số người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam tăng lên.

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay có 74.784 người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó cấp mới giấy phép cho 39.218 người (số người thuộc diện được cấp phép là 62.588) và 12.196 người không thuộc diện được cấp phép lao động.

Ủy ban này nhận xét “nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về lao động nước ngoài còn nhiều hạn chế trong việc thống kê, tổng hợp, đánh giá, phân tích số liệu, cập nhật thông tin”.

Bảo Cầm/Thanh niên