BTL Quân khu 5 dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh QK 5

23/01/2012 18:06 Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Sáng mồng 1 Tết Nhâm Thìn (23/1), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan Quân khu chào cờ đầu năm tại sân vận động ...

Sáng mồng 1 Tết Nhâm Thìn (23/1), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan Quân khu chào cờ đầu năm tại sân vận động Quân khu, dâng hương Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5, viếng thắp hương nghĩa trang liệt sĩ Quân khu, thăm các gia đình tướng lĩnh khu vực Đà Nẵng.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 dâng hương Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5.

Chào cờ đầu năm đã trở thành nền nếp, là hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang Quân khu 5 mỗi khi Tết đến Xuân về.

Với năm 2012, năm mẫu mực về điều lệnh và chính quy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt sâu sát đến từng cán bộ, chiến sĩ, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp để chiến sĩ thêm yêu mến gắn bó với đơn vị.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã chỉ đạo các đơn vị thành lập các tổ tư vấn về tâm lý quân nhân và tổ tư vấn về Điều lệnh để giúp cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt nhất Năm mẫu mực về Điều lệnh và chính quy.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân