Các ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc phải kiểm điểm công tác trước Tập Chủ tịch

22/03/2018 15:24 Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình đọc từng bản kiểm điểm, tùy theo mức độ thực hiện chức trách, làm tốt công việc, cải tiến tác phong mà có những yêu cầu cụ thể với từng người.

Tân Hoa Xã ngày 21/3 đưa tin, căn cứ vào "Một vài quy định của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tăng cường và bảo vệ nguyên tắc Trung ương đảng lãnh đạo tập trung thống nhất", hàng năm các ủy viên Bộ chính trị phải có báo cáo tự kiểm điểm công tác bằng văn bản gửi Trung ương và Tổng bí thư.

Đây là chế độ được thực hiện kể từ sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần đây, các ủy viên Bộ chính trị đã có bản tự kiểm điểm công tác báo cáo Trung ương và Tổng bí thư Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình đọc từng bản kiểm điểm, tùy theo mức độ thực hiện chức trách, làm tốt công việc, cải tiến tác phong mà có những yêu cầu cụ thể với từng ủy viên Bộ chính trị.

Báo cáo tự kiểm điểm công tác ("thuật chức") của các ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm bảo đủ nội dung trên 7 phương diện:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh: Tân Hoa Xã.

Một là, gương mẫu dẫn đầu củng cố "4 ý thức" (ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức ông Tập Cận Bình là hạt nhân lãnh đạo, ý thức đoàn kết thống nhất trong Trung ương mà ông Tập Cận Bình là hạt nhân; 4 ý thức được ông Tập Cận Bình đưa ra hồi tháng Giêng năm 2016).

Hai là, gương mẫu dẫn đầu trong học tập, tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc trong thời đại mới và tinh thần Đại hội 19.

Ba là, gương mẫu dẫn đầu thực hiện chế độ báo cáo, thỉnh thị (xin ý kiến) Trung ương Đảng và Tổng bí thư trong các vấn đề quan trọng.

Bốn là, gương mẫu dẫn đầu trong việc quán triệt, chấp hành cơ chế tập trung dân chủ trong các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Năm là, gương mẫu dẫn đầu trong việc thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

Sáu là, gương mẫu dẫn đầu trong việc triển khai nghiên cứu, cải tiến sâu sắc tác phong.

Bảy là, gương mẫu dẫn đầu trong việc giữ gìn kỷ luật, liêm khiết của bản thân; quản lý gia đình, con cái và nhân viên dưới quyền. [1]

Bản tin của Tân Hoa Xã ngày 21/3 không cho biết cụ thể cách thức từng ủy viên Bộ chính trị báo cáo Trung ương và Tổng bí thư bằng văn bản như thế nào, báo cáo tại hội nghị hay gửi về văn phòng Tổng bí thư.

Việc Chủ tịch Tập Cận Bình đọc, phê ý kiến vào từng báo cáo công tác của các ủy viên Bộ chính trị có thông qua Thường vụ Bộ chính trị hay không, cũng không thấy đề cập.

"Một vài quy định của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tăng cường và bảo vệ nguyên tắc Trung ương đảng lãnh đạo tập trung thống nhất" được thông qua tại hội nghị đầu tiên của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Đại hội 19 từ tháng 10 năm ngoái.

Trước Đại hội 19, hàng năm Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc thường nghe báo cáo công tác của đảng ủy 5 cơ quan trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Chính hiệp, Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao).

Bản kiểm điểm công tác cá nhân của từng ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc theo quy định mới được gọi là "thuật chức" chứ không phải báo cáo công tác ("công tác hối báo") như trước.

"Thuật chức" là một khái niệm xuất hiện từ Trung Quốc thời phong kiến, chỉ việc các chư hầu hàng năm phải có tấu biểu trình với thiên tử những việc mình đã làm để thực thi chức trách, nhiệm vụ trong năm. [3]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.xinhuanet.com/politics/2018-03/21/c_1122569929.htm

[2]http://news.ifeng.com/a/20170110/50552611_0.shtml

[3]https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%B0%E8%81%8C

Hồng Thủy