Cận cảnh những quả tên lửa đạn đạo không vây mới nhất của Iran

15/11/2011 19:05 Đình Phương (theo Defence)
(GDVN) - Giữa tháng 5/2011, quân đội Iran tuyên bố đã chế tạo và trang bị cho các đơn vị của Lực lượng vệ binh cách mạng (IRGC) nước này một loại tên lửa đạn đạo đất đối đất mới với độ chính xác cao mang tên “Qiyam (Rise) 1”.
Các đơn vị được trang bị tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” đều trực thuộc Lực lượng không gian chiến lược của IRGC.
Bộ Quốc phòng Iran cho biết“Qiyam (Rise) 1” là loại tên lửa đạn đạo không vây (cánh) đầu tiên của Tehran.
Theo tiết lộ, việc không có vây sẽ góp phần hạn chế khả năng phát hiện của ra đa dò tìm của đối phương và giúp tên lửa không bị hỏa lực đánh chặn của đối phương tiêu diệt.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa đạn đạo “Qiyam (Rise) 1” của Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Đình Phương (theo Defence)