Cận cảnh pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran

14/11/2011 16:03 Đình Phương (theo Defence)
(GDVN) - Tháng 3/2011, quân đội Iran đã công khái tiết lộ thành tựu mới khi tự chế tạo được bích kích pháo tự hành cỡ nòng 155 mm, lắp trên xe bánh hơi với nhiều tính năng ưu việt so với các phiên bản do Nga sản xuất. Tên hiệu cụ thể của loại pháo này không được Iran công bố, chỉ biết rằng đây là một trong những sản phẩm công nghệ cao do Tổ chức công nghiệp quốc phong Iran tự nghiên cứu và chế tạo.
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Pháo tự hành hạng nặng của Lục quân Iran
Đình Phương (theo Defence)