Cận cảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngoài khơi Thái Bình Dương

29/09/2011 14:22 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ trong lần xuất hiện gần đây nhất trên biển Thái Bình Dương đã tiến hành các hoạt động huấn luyện thường kỳ, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với tuần dương hạm tên lửa lớp Ticonderoga - USS Cape St. George và tàu tiếp liệu USNS Guadalupe.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phối hợp với tàu tiếp liệu USNS Guadalupe và tuần dương hạm USS Cape St. George.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phối hợp với tàu tiếp liệu USNS Guadalupe và tuần dương hạm USS Cape St. George.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phối hợp với tàu tiếp liệu USNS Guadalupe và tuần dương hạm USS Cape St. George.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phối hợp với tàu tiếp liệu USNS Guadalupe và tuần dương hạm USS Cape St. George.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phối hợp với tàu tiếp liệu USNS Guadalupe và tuần dương hạm USS Cape St. George.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phối hợp với tàu tiếp liệu USNS Guadalupe và tuần dương hạm USS Cape St. George.
Lê Dũng (theo Mil)