Cận cảnh trực thăng vũ trang Ấn Độ chê: Z-9WZ của Trung Quốc

05/09/2012 06:10 Lê Mai (theo Hoàn Cầu, Chinamil)
(GDVN) - Cuối tháng 7/2012, tờ “The Hindu” của Ấn Độ từng dẫn lời các nhà phân tích vũ khí cho biết Ấn Độ không có bất cứ hứng thú nào” với những máy bay trực thăng Z-9WZ của Trung Quốc sản xuất mặc dù TQ ngỏ ý muốn bán loại máy bay này cho Ấn Độ. Các chuyên gia Ấn Độ cho rằng vì Trung Quốc đã bị phương Tây cấm vận vũ khí lâu dài, máy bay trực thăng của họ hiện chủ yếu phụ thuộc vào công nghệ ngành “lỗi thời” và trực thăng Z-9WZ cũng không phải là ngoại lệ.
Hiện nay, máy bay trực thăng Z-9WZ và Z-11WZ của TQ chủ yếu bán cho Pakistan và một số nước châu Phi.
Trực thăng Z-9WZ hiện đã được trang bị cho các đơn vị của Hải, Lục và Không quân Trung Quốc
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Trực thăng vũ trang Z-9WZ
Lê Mai (theo Hoàn Cầu, Chinamil)