Cảnh huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Nga ở Bắc Cực

05/09/2011 08:16 Lê Dũng - Lê Mai (theo báo Nga)
(GDVN) - Những hình ảnh về một buổi huấn luyện của lực lượng trinh sát bộ binh đặc nhiệm của quân đội Nga ở khu vực Bắc Cực. Các binh sỹ Nga phải thực hiện các nhiệm vụ trèo tháp dù mô phỏng địa hình núi, vô hiệu hoá lính cảnh vệ, tìm kiếm và tịch thu các tài liệu quan trọng, nhảy dù....
Binh sỹ Nga tập trận trên vùng cực lạnh giá
Trèo tháp dù mô phỏng địa hình núi và nhiệm vụ vô hiệu hoá lính vệ binh của đối phương.
Trèo tháp dù mô phỏng địa hình núi và nhiệm vụ vô hiệu hoá lính vệ binh của đối phương.
Trèo tháp dù mô phỏng địa hình núi và nhiệm vụ vô hiệu hoá lính vệ binh của đối phương.
Trèo tháp dù mô phỏng địa hình núi và nhiệm vụ vô hiệu hoá lính vệ binh của đối phương.
Trèo tháp dù mô phỏng địa hình núi và nhiệm vụ vô hiệu hoá lính vệ binh của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Mô phỏng một trận phục kích đoàn xe của đối phương.
Quan sát các đồng đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện
Quan sát các đồng đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện
Lê Dũng - Lê Mai (theo báo Nga)