Cảnh người dân phải “mỏi mòn” thức trắng đêm chờ đợi xin ấn đền Trần

06/02/2012 13:00 Thanh Xuân
(GDVN) - Đến 7 giờ sáng ngày 6/2 (15 tháng giêng âm lịch) chính thức khai ấn Đền Trần. Tuy nhiên nhiều người dân đã ngủ lại qua đêm ở đền để sáng xin ấn...
Tranh thủ có chiếc ghế đá, hai thanh niên này ngủ một giấc chờ trời sáng...
Ngủ ở ngay trước cửa đền Trần
Nhận chỗ.
Ngủ với các tư thế.
Không ai bảo ai, mỗi người nhận một chỗ.
Tìm hơi ấm trong đêm rét.
Sau khi nhậu nhẹt xong, mấy thanh niên này "quên" cả việc chờ lấy ấn?
Ngủ rất ngon....
Thanh niên này đang mơ?
Có một chỗ ấm cúng trong đền
Mỗi người một vẻ.
Gốc cây cũng là nơi nâng giấc say nồng.
Trời đã về khuya nên chắc là cũng không còn ai đến công đức nữa?
Thanh Xuân