Cảnh sát biển VN: Chủ động bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, khí tài mới

14/06/2012 09:50 Theo QĐND
Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị triển khai công tác kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm.
Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị triển khai công tác kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm. Toàn ngành bảo đảm kỹ thuật tốt được số lượng lớn tàu, xe máy thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, đạt hệ số bảo đảm 100% và hệ số kỹ thuật từ 75% đến 90%.


Các cơ sở hạ tầng hậu cần, kỹ thuật được đầu tư xây mới và nâng cấp, chủ động bảo đảm kỹ thuật cho tàu thuyền, vũ khí, khí tài mới tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, đưa vào huấn luyện, khai thác.

Từ đầu năm 2012 đến nay, ngành Kỹ thuật Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã bảo quản thường xuyên 100% số tàu thuyền; sơn gần 15.000m2 vỏ tàu, máy các loại; sửa chữa 580 hạng mục ngành tàu và 65 lần chiếc xe máy.

Toàn ngành triển khai ứng dụng phần mềm quản lý vật tư thiết bị trên tàu; biên soạn và nghiệm thu 11 bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật; 2 bộ quy trình sửa chữa động cơ tàu và 4 bộ tài liệu sửa chữa khí tài thông tin, ra-đa; chủ trì và phối hợp nghiên cứu 7 đề tài cải tiến, nâng cấp vũ khí, khí tài trên tàu Cảnh sát biển.

Theo QĐND