Cấp sổ đỏ cho... sông!

08/09/2011 06:49 Theo AS/Pháp luật TPHCM
Một người dân Đà Nẵng than mua đất có giấy đỏ, ghi rõ ràng từ diện tích đến số thửa, tờ bản đồ nhưng đến thực địa thì đất lại nằm… dưới sông!

Số là cuối năm 2010, người dân này đã “đi tắt, đón đầu” mua 100 m2 đất đã có giấy đỏ nằm trong vùng dự án thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) để chờ bồi thường và hưởng suất tái định cư. Khi dự án triển khai, người này liên hệ với chủ đầu tư thì nhận câu trả lời: Tiền đền bù không có, đất tái định cư cũng... không. Phòng TN&MT Cẩm Lệ cũng thừa nhận có sai sót trong quá trình đo đạc và làm thủ tục cấp giấy. Đành rằng người dân có sơ sót khi mua đất nhưng chính quyền tắc trách đến mức đi cấp sổ đỏ cho sông, thiệt hiếm gặp!

Theo AS/Pháp luật TPHCM