Chiến dịch tuyên truyền hướng dẫn ngư dân sống với biển, không hủy hoại biển

29/06/2016 12:25 Nhật Linh
(GDVN) - Ngày 24/6, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành văn bản số 1092/QĐ-BTTTT về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Ngày 24/6, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành văn bản số 1092/QĐ-BTTTT về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục đích của việc tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về biển, về tiềm năng, lợi thế của biển, các tác động bất lợi từ biển trên các vùng biển Việt Nam và biển quốc tế liền kề.

Tuyên truyền chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên (Ảnh: khanhhoa.gov.vn)

Nội dung chính cần tuyên truyền là những thông tin về lợi ích của việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; vị trí, tầm quan trọng của biển; những tác hại của việc khai thác hủy diệt; phổ biến những cách làm hay, những điển hình tốt trong việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển...

Thông tin để người dân nâng cao ý thức về biển, về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển qua các chiến dịch tuyên truyền cao điểm nhân các sự kiện lớn về môi trường, biển và đại dương như: Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6) hàng năm…

Bên cạnh đó, cần phổ biến kiến thức cho cộng đồng dân cư ven biển, trên các đảo về biến đổi khí hậu và kỹ năng thích nghi để sống chung với biến đổi khí hậu; tuyên truyền vận động ngư dân không sử dụng các biện pháp có tính hủy diệt, thiếu bền vững trong khai thác hải sản…

Việc tuyên truyền này sẽ được thông qua 4 hình thức cơ bản là: Báo chí; truyền thông xã hội; thông tin cơ sở và các hội thảo chuyên đề.

Cũng theo kế hoạch ban hành, kinh phí thực hiện Chiến lược này từ nguồn kinh phí được Chính phủ phê duyệt và kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Bộ Thông tin và truyền thông cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch. 

Sau đó, định kỳ hàng năm, mỗi đơn vị gửi văn bản báo cáo kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên ruyền về Bộ thông qua Vụ Thông tin cơ sở, chậm nhất ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Nhật Linh