Chiến tranh Việt Nam qua những hình ảnh tư liệu trước năm 1968 (P1)

08/02/2012 14:16 Phương Anh (ảnh LIFE)
(GDVN) - Chiến tranh Việt Nam (1954–1975) là giai đoạn thứ hai và là giai đoạn khốc liệt nhất của Chiến tranh Đông Dương (1945–1979). Đây là cuộc chiến giữa Mỹ, Ngụy và các đồng minh hòng chống lại công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, chính nghĩa của Quân đội do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dưới đây là những hình ảnh tư liệu do tạp chí LIFE chụp, phản ánh hoạt động của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ vào năm 1967, trước khi diễn ra sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 khi quân Giải phóng tổ chức trận Tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết các thành phố, thị xã và các căn cứ quân sự của địch.
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Một chiếc xe tăng của lính Mỹ -Ngụy bị sa lầy trên đường hành quân
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Giặc Mỹ - Ngụy phóng hỏa mọi thứ cản trở đường hành quân
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Giặc Mỹ - Ngụy phóng hỏa mọi thứ cản trở đường hành quân
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ bắn phá dữ dội vào những nơi nghi có Quân giải phóng
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Lính Mỹ sửa chữa động cơ xe thiếp giáp bị hỏng
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Lính của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Lính của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Lính của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Lính của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Lính của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
ChiếTrung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Lính của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ ngửa cổ ừng ừng tu chai bia để giải khát
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Phương Anh (ảnh LIFE)