Chính phủ yêu cầu báo cáo tiền lương ở tập đoàn, tổng công ty nhà nước

13/12/2014 17:42 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ quản lý ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành hướng dẫn giám sát, kiểm tra định kỳ việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ; đánh giá hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quy định hiện hành, đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách, biện pháp đảm bảo quản lý chặt chẽ, tạo quyền chủ động hợp lý cho doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2015.

Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý tiền lương tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã có công văn gửi các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đề nghị tăng cường quản lý lao động, tiền lương.

Theo Bộ LĐTBXH, hiện nay, vẫn có Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chưa thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, tuyển dụng lao động không theo kế hoạch và phương án đã được phê duyệt, tuyển dụng vượt quá nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn công việc, không công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng lao động; sử dụng lao động, trả lương chưa gắn với vị trí, chức danh công việc dẫn đến không hiệu quả, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp, không đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, phải giải quyết lao động dôi dư.

Theo công bố của Bộ Công thương về danh sách mức lương của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2013, mức thu nhập cao nhất thuộc về ông Đỗ Ngọc Khải - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT Dầu thực vật Việt Nam với mức lương 74,73 triệu đồng/tháng. Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách này là ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam, mức lương 65,81 triệu đồng/tháng và ông Đỗ Văn Hậu - TGĐ Tập đoàn dầu khí Việt Nam 64,35 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo nhà nước có mức lương thấp nhất thuộc về Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam. Cụ thể mức lương của Chủ tịch HĐTV và TGĐ cả công ty này lần lượt ở mức 23,77 triệu đồng/tháng và 23,44 triệu đồng/tháng.

Tính chung mức lương lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đứng đầu Tổng Công ty dầu thực vật Việt Nam, đứng thứ hai Tập đoàn dầu khí Việt Nam, thứ ba Tập đoàn hóa chất Việt Nam, tiếp theo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Xăng dầu, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.

Ngọc Quang