Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm triển khai nhiệm vụ

10/06/2016 09:57 Ngọc Quang
(GDVN) - Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2016, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương không chủ quan trong điều hành, tập trung khắc phục khó khăn.

Giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân 

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng đề án tổng thể về đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, chính xác những kiến nghị chính đáng của nhân dân; đồng thời nghiêm khắc xử lý hành vi chống người thi hành công vụ trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phối hợp với Bộ Ngoại giao bảo vệ, hỗ trợ ngư dân và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt hải sản trái phép, xâm phạm chủ quyền vùng biển của nước ta.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá, kích động gây rối.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân khai thác cát trái phép, nhất là các vùng ven biển và khu vực sông Hồng. 

Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ Đề án tổng thể thực hiện quy định việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 110/2015/QH13 của Quốc hội. 

Bà Bùi Thị Kiểm (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã chịu đựng nỗi oan ức suốt 34 năm qua, nhưng chưa được giải quyết chế độ, quyền lợi. ảnh: Ngọc Quang.

Khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai các nhiệm vụ

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thông tin tuyên truyền khách quan, đúng mức độ. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời kịp thời giải thích, định hướng thông tin những vấn đề dư luận quan tâm, tạo đồng thuận xã hội. 

Không bầu đại biểu ngoài đảng là quyền của cử tri

Đề cao vai trò gắn với trách nhiệm của các cơ quan báo chí, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những trường hợp cố tình đưa tin không đúng sự thật, trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.       

Các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát chỉ đạo thực hiện các quyết nghị tại các phiên họp Chính phủ, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ kịp thời, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai hoặc để quá hạn các nhiệm vụ. 

Giao Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hằng tháng

Không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016. Tổng kết, đánh giá các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động nghiên cứu, xây dựng giá sử dụng dịch vụ đường bộ các dự án hoàn vốn BOT phù hợp để thay thế mức thu phí sử dụng đường bộ hiện hành. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án tạm trữ muối để hỗ trợ diêm dân tiêu thụ sản phẩm; theo dõi sát diễn biến thị trường thóc, gạo trong nước và thế giới để kịp thời đề xuất phương án điều hành phù hợp.

Chính phủ yêu cầu không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016. ảnh: Báo giao thông.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng và khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Về tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, Chính phủ xác định nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. 

Trong thời gian qua, các bộ, cơ quan đã nỗ lực, cố gắng, tập trung nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh nhưng số lượng văn bản chậm ban hành còn khá lớn. 

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tiến độ, chất lượng và khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải đặc biệt quan tâm và trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. 

Xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện, thực chất gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng kinh tế hợp tác và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Tăng cường kiểm soát chất lượng giống và vật tư chăn nuôi, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp khôi phục đánh bắt, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản ở các địa phương có sự cố hải sản chết bất thường.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn thực phẩm bẩn. ảnh: Gia đình xã hội.

Xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra việc Phó chủ tịch Hậu Giang đi xe tư gắn biển xanh

Tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhất là ở khu công nghiệp.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn, xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức ở những nơi để xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm. 

Kiểm soát chặt chẽ môi trường sông, biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung rà soát, kiểm tra các nguồn thải vào các lưu vực sông, quản lý, kiểm soát chặt chẽ môi trường sông, biển; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy chuẩn về môi trường, các quy hoạch để phù hợp với tình hình thực tiễn và tinh thần của Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học cũng được yêu cầu vào cuộc liên quan tới nội dung này.

Bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

Để góp phần bình ổn thị trường, thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2016, Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Chú trọng công tác bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. 

Dự báo sát tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu; đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, đề xuất các kiến nghị điều hành giá phù hợp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tránh gây biến động giá do yếu tố tâm lý. 

Ngọc Quang