Chính sách tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên

22/08/2014 06:53 TS.LS Vũ Thái Hà
(GDVN) - Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Tôi là giáo viên giảng dạy tại một trường trung học cơ sở công lập từ năm 2000. Hiện tại, mỗi tháng tôi chỉ nhận được lương theo hệ số mà không nhận được khoản phụ cấp nào. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì ngoài lương ra tôi còn được hưởng các khoản phụ cấp gì, các khoản phụ cấp đó được chi trả ra sao?

Đỗ Quang Trung

Điều  81 Luật giáo dục 2005, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009 quy định: “Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật”.

Đối với phụ cấp ưu đãi theo nghề, theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg quy định: Chế độ phụ cấp ưu đãi được tính hưởng từ ngày 01/10/2004. Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối với phụ cấp thâm niên, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/07/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định: Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, căn cứ các quy định nói trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông làm giáo viên tại một trường trung học cơ sở công lập từ năm 2000, do đó,  ngoài tiền lương, ông còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Phương thức chi trả phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên. 

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Để được tư vấn và nhận được sự trợ giúp của Phòng Tư vấn pháp luật của Báo Giáo dục Việt Nam, bạn đọc có thể liên lạc qua:

Điện thoại: 043.5569666;  0938.766.888

Email: phapluat@giaoduc.net.vn; hoặc

Trực tiếp tại trụ sở Báo Giáo Dục Việt Nam (Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (từ 9h đến 11h).

TS.LS Vũ Thái Hà