Chó nghiệp vụ, những đồng đội không thể thiếu của lính Mỹ (P2)

20/09/2011 15:22
(GDVN) - (GDVN) - Chó nghiệp vụ là người bạn chiến đấu không thể thiếu đối với các đơn vị quân đội Mỹ đang hoạt động ở nước ngoài.