‘Chốt’ danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

19/03/2021 16:35 Theo Baochinhphu.vn
GDVN- Các địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định của pháp luật về bầu cử, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (cấp Trung ương) và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh/thành phố tổ chức tiến hành thỏa thuận để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố.

Đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ đó tiến hành tổ chức hiệp thương lần thứ 3, chính thức lập danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tại Thành phố Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (ngày 14/3), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh/thành phố đã tổ chức Hội nghị hiệp thương theo đúng quy định. Trong danh sách sơ bộ các ứng cử viên, nhiều tỉnh, thành phố có người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Hà Nội, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhất trí danh sách sơ bộ với 72 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong số này, có 30 người tự ứng cử, 40 người còn lại do các tổ chức, đơn vị giới thiệu. Các hồ sơ người ứng cử đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử, bảo đảm cơ cấu (nữ, trẻ tuổi, dân tộc, tôn giáo, đảng viên, người ngoài Đảng).

Tại Hải Phòng, 100% đại biểu dự Hội nghị thống nhất danh sách sơ bộ 15 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong số 15 ứng cử viên, có 1 người tự ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần 2 tại Hải Dương thông qua danh sách sơ bộ 18 người ứng cử Đại biểu Quốc hội. Trong số 18 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, có 2 người tự ứng cử (đây cũng là 2 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh); 16 người còn lại do các cơ quan, tổ chức giới thiệu.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết số hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội tiếp nhận là 52. Đến chiều 17/3, có 1 đơn xin rút không ứng cử.

Như vậy, tổng số hồ sơ ứng Đại biểu Quốc hội còn 51 hồ sơ, trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 15 hồ sơ tự ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần 2 (tổ chức ngày 18/3) đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 51 người.

Tại Thanh Hóa, hội nghị lần 2 đã nhất trí danh sách 28 đại biểu ứng cử do cơ quan, tổ chức giới thiệu và 2 người tự ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại Hội nghị lần 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Tại Bình Định, trong danh sách sơ bộ có 12 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 10 người do các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu và 2 người tự ứng cử.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết trong 2 người nộp đơn tự ứng cử có 1 người đăng ký thường trú tại huyện Phù Mỹ, đang cư trú và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; trường hợp còn lại ở huyện Hoài Ân.

Tại Hội nghị hiệp thương lần 2, các đại biểu rất hoan nghênh 2 trường hợp tự ứng cử, đồng thời đề nghị làm rõ trình độ chuyên môn của người tự ứng cử ở huyện Hoài Ân; xem xét, xác minh nơi thường trú, nơi cư trú của người tự ứng cử đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và cần liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân nơi cư trú đối với người tự ứng cử.

Tại Tây Ninh, danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội là 10 người, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Tại Cà Mau, Hội nghị hiệp thương lần 2 thông qua danh sách sơ bộ gồm 18 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần 2 tỉnh Đồng Nai thông qua danh sách sơ bộ 21 ứng cử viên, trong đó có 6 người Trung ương giới thiệu; tỉnh Đồng Nai giới thiệu 6 người; các cơ quan, tổ chức trong tỉnh giới thiệu 14 người; 1 người tự ứng cử.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trong danh sách sơ bộ 11 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, có 1 người tự ứng cử.

Tại An Giang, Hội nghị hiệp thương lần 2 nhất trí danh sách sơ bộ 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 1 trường hợp tự ứng cử.

Tại Vĩnh Long, trong danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH, có 1 người tự ứng cử.

Tại Bình Dương, Hội nghị hiệp thương lần 2 thông qua danh sách 16 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Theo kế hoạch bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, sau Hội nghị hiệp thương lần 2, các địa phương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử/tự ứng cử Đại biểu Quốc hội để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (từ ngày 18/4) tiến hành lựa chọn và lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội. Sau đó 10 ngày (ngày 28/4), danh sách chính thức người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được công bố.

Theo Baochinhphu.vn