Chủ tịch Quốc hội trực tiếp chỉ đạo hoạt động đối ngoại

31/08/2011 07:31 B.T
Theo chinhphu.vn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành nghị quyết về phân công công tác chủ tịch, các phó chủ tịch QH như sau:

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của QH, UBTVQH. Đồng thời, Chủ tịch QH cũng trực tiếp phụ trách các công việc chuẩn bị nhân sự cấp cao của QH, chỉ đạo hoạt động đối ngoại của QH…

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng được phân công trực tiếp theo dõi công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng QH, Ban Công tác đại biểu. 

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân theo dõi công tác của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu theo dõi công tác của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp. Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn theo dõi công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đối ngoại quân sự - an ninh...

B.T