Chùm ảnh: Cận cảnh những cổ vật có một không hai xứ Bắc

27/03/2012 10:30 Hoàng Lâm
(GDVN) - Xứ Kinh Bắc bên cạnh việc nổi tiếng với những làn điệu quan họ mượt mà còn có rất nhiều điều chưa được khám phá, trong đó có rất nhiều cổ vật quí hiếm.
Chum tiền triệu Lý - Lê (TK XI - XVI)
Đồng tiền Thuận Thiên Đại Bảo của Vua Lý Thái Tổ quí hiếm
Đồng tiền này được giới sưu tập tiền săn lùng ráo riết
Đĩa men ngọc triều Nguyên - Mông thể kỷ XIII - XIV
Chum gốm thế kỷ I -III
Bình vôi thế kỷ XVII
Gốm thể kỷ I - III
Cơi gốm thể ký I - III
Khuôn đúc tiền đồng đầu tiên 
Bình Tỳ Bà triều Nguyên Mông thể kỷ XIII - XIV
Tượng làm từ ngà voi quí hiếm thể ký XVIII
Tượng làm từ ngà voi quí hiếm thể ký XVIII
Tượng làm từ ngà voi quí hiếm thể ký XVIII
Liễn gốm thể ký X - III
Bàn thờ đá cổ
Bàn thờ cổ sơn son thếp vàng quí hiếm

Hoàng Lâm