Dưới đây là một số hình ảnh chụp các hầm phóng tên lửa (silo) được Liên Xô xây dựng cho các quả tên lửa đạn đạo R-14 trong giai đoạn từ 1960 đến 1970 tại khu vực thành phố Saratov.

Một số giải thích cho rằng sở dĩ những hầm phóng tên lửa chiến lược này bị bỏ hoang bởi chúng đã quá lỗi thời và tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi kẻ thù đã phát hiện được tọa độ của chúng.

Ngày nay, những hầm phóng khồng lồ, tiêu tốn biết bao tiền của, công sức này chỉ còn là những công trình đồ sộ bị bỏ hoang, không được bảo vệ.

Thậm chí, các kết cấu thép của những hầm phóng này đã bị những người săn kim loại đưa phương tiện vào cắt phá, lấy trộm.

Mặt trên của một hầm phóng tên lửa đạn đạo bố trí ở thành phố Saratov
Hiện chúng chỉ còn là những công trình bị bỏ hoang, một số du khách ưa mạo hiểm thường tìm đến thăm quan
Giếng phóng sâu hun hút được bao bọc bởi các kết cấu vật liệu kiên cố
Phía trên một hầm phóng sino khác được phủ kín bằng xi măng cốt thép
Bên dưới giếng phóng
Dấu vết của những kẻ tìm kiếm kim loại
Bên trong 1 kết cấu của hầm phóng
Lê Dũng Cường