Chùm ảnh: Lính đặc công "Mũ nồi xanh" của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

09/01/2013 13:41 Lê Dũng
(GDVN) - Nhắc đến lực lượng Mũ nồi xanh trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là nhắc đến những binh sỹ đặc công của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi được tiếp nhận về Lữ đoàn đặc nhiệm số 5, các binh sỹ phải trả qua thêm các khóa huấn luyện kéo dài ít nhất 6 tháng tại các trường đào tạo đặc nhiệm mang tên Foça, Burdur, Egirdir.
Tại các cơ sở huấn luyện đặc biệt này các binh sỹ của Lữ đoàn 5 sẽ được huấn luyện qua các khóa học võ thuật, leo núi, đổ bộ, sử dụng vũ khí và các kỹ năng cần thiết tối thiểu của lực lượng đặc công thiện chiến.


Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ


Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Xe bọc thép chở đặc nhiệm
Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sỹ của Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Lê Dũng