Một góc đẹp tại Lai Vung, Đồng Tháp. Cái đẹp không có thước đo chính xác, nhưng cái gì ấn tượng trong lòng đều rất tuyệt.

Chiều Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp

Đồng Tháp mùa nước lớn

Dòng sông đỏ ngầu phù sa

Bến sông (Bông Súng) Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp.

Độc giả Đặng Thị Huỳnh Lam/Vnexpress
Đang tải tin...