Chủ sở hữu những đồng tiền bằng giấy trước và sau cách mạng tháng 8/1945 là của ông Nguyễn Văn Thạo (Bắc Ninh). Ông Thạo đã phải mất rất nhiều công sức mới sưu tầm được.
Rất đông người dân ngạc nhiên khi được ngắm nhìn bộ tiền cổ đặc biệt này.
Hoàng Lâm
Đang tải tin...