Chùm ảnh: Những "sát thủ" góp phần đưa Hồ Tây tới nguy cơ... "vô sinh"

25/09/2012 06:58 Hoàng Lâm
(GDVN) - Có đi qua Hồ Tây hàng ngày mới thấy được hết những cảnh Hồ Tây đang bị "xẻ thịt" đau lòng ra sao bởi chính những người dân thiếu ý thức.
Một người phụ nữ bán cá câu được dưới Hồ Tây
Mỗi ngày, "câu tặc" ven Hồ Tây vẫn hoạt động rất tích cực góp phần "vét" đến nơi đến chốn tài nguyên của Hồ Tây 
Nhiều người thiếu ý thức còn sẵn sàng bế cả cháu xả xú uế thẳng xuống hồ
Những bậc lên xuống bằng xi măng ven Hồ Tây phủ đầy rác do những người dân thiếu ý thức ném xuống
Đám "câu tặc" ngày ngày vẫn "hớn hở" vác cần đi "xẻ thịt" Hồ Tây 
Mặt nước Hồ Tây một số đoạn đầy váng bẩn bốc mùi hôi tanh
Cá chết nổi lềnh phềnh vì nước bị ô nhiễm với đủ thứ rác rến do một số người dân thiếu ý thức "tiện tay"
Những loài động vật đặc hữu của Hồ Tây như sâm cầm, le le xưa kia cũng đang dần biến mất
Đi "xẻ thịt" Hồ Tây vui như... đi hội !
Chính người dân đang góp phần giúp Hồ Tây sớm "vô sinh" !

Hoàng Lâm