Con lập đàn, đốt hương tế sống bố vì không đủ tiền chữa bệnh

18/07/2012 19:43 Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Một công trình sư 72 tuổi vừa được các con lập đàn tế sống tại lầu Đỗ Phủ ở thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc do không có tiền tiếp tục điều trị cho cha đang bệnh nặng. Ông Hạ Trung Dân ngồi trước ghế đá, con cái bày nhang án hương hoa, đầu đội khăn tang thắp hương lạy sống bố mình. Những đứa con này hy vọng làm như vậy để mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng cứu giúp cha mình khỏi cơn bệnh trọng. Ông Dân bị xuất huyết não, tắc mạch máu não và viêm phổi từ đầu tháng 7 vừa rồi.
Ông Dân ngồi trước nhang án để các con tế sống
Với hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng
Bên cạnh là bản tiểu sử và lời kêu gọi giúp đỡ
Không biết người cha này có sống được khi phải trải qua cảnh này
Lễ vật tế cha cũng chỉ có một vài trái táo, dăm ba chiếc bánh
Tất cả cũng chỉ vì nghèo
Hành động khiến nhiều người dị nghị
Hồng Thủy (nguồn QQ)