Công bố thêm bản đồ Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa

31/07/2012 05:34 Thảo Lăng
(GDVN) - 5 bản đồ được xuất bản trong nhiều năm (từ 1905 đến 1935) của Trung Quốc chỉ rõ đảo Hải Nam là cực nam của Trung Quốc. Hình ảnh các bản đồ này được sưu tầm từ kho dữ liệu điện tử của Trung Quốc và Đài Loan, bởi Ths. Chử Đình Phúc (Viện Trung Quốc, Viện Khoa học xã hội Việt Nam)".

“Đại Thanh đế quốc”  trong sách “Thanh đại địa đồ tập”, Thanh Quang Tự tam thập nhất niên (1905), Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán biên ấn xuất bản,vẽ cực Nam Trung Quốc đến hết Hải Nam.

Đại thanh đế quốc toàn đồ (in năm 1907, khổ 37.5x 50.5 cm, xác định biên giới phía Nam của Trung Hoa cũng chỉ đến đảo Hải Nam. 

 Bản đồ “Đại Thanh đế quốc”  trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ”, năm 1908 (tức Tuyên Thống nguyên niên, Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán phát hành.

 Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam là đảo Hải Nam, trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ”, năm 1908 (tức Tuyên Thống nguyên niên ), Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán phát hành.

 “Trung Hoa Dân quốc toàn đồ” trong sách “Trung Hoa Dân quốc phân tỉnh địa đồ sách” xuất bản năm 1935.

Thảo Lăng