"Đà Nẵng có lợi thế lớn nhất chính là con người"

28/09/2015 17:29 THÙY LINH
(GDVN) - Diện tích của Đà Nẵng chiếm 0,4% diện tích của cả nước, biển chiếm 0,9%, dân số 1,1% nhưng kinh tế chiếm 1,3%. Vậy Đà Nẵng lợi thế lớn nhất chính là con người.

Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vào sáng 28/9 tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2015.

262 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua ở thành phố Đà Nẵng 5 năm qua cũng đã về dự đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2015. Ảnh Thùy Linh

5 năm qua, thành phố Đà Nẵng phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp và nhận được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, cũng như các tầng lớp nhân dân. 

Nổi bật là thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Đặc biệt Phong trào thi đua thực hiện Chương trình “Thành phố 5 không”, là “không có hộ đói; không có người mù chữ; không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng; không có giết người để cướp của” và Phong trào thi đua thực hiện Chương trình “Thành phố 3 có”, gồm “Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” được triển khai hiệu quả và đạt kết quả đáng kể.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh Thùy Linh

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong 5 năm qua.  

"Diện tích của Đà Nẵng chiếm 0,4% diện tích của cả nước, biển chiếm 0,9%, dân số 1,1% nhưng kinh tế chiếm 1,3%. Vậy thì Đà Nẵng lợi thế lớn nhất chính là con người. Tỷ trọng con người chiếm lớn nhất trong cả nước.

Vừa qua, tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng là 9,7% bằng 1,6 lần cả nước.  Rất mong Đà Nẵng là một trong các địa phương đi đầu trong cải cách hành chính, lưu tâm đến đánh giá được sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của của bộ máy chính quyền, hoạt động lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn thể", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào “5 không, 3 có”, phát triển công nghệ thông tin, chỉ số quản trị hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển toàn diện, thành phố đáng sống...", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho cán bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

THÙY LINH