Đà Nẵng không tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm nước ngoài bằng ngân sách

30/09/2017 06:31 An Nguyên
(GDVN) - Đà Nẵng yêu cầu hạn chế tối đa việc cử đoàn hoặc cá nhân đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện… không tổ chức đi nước ngoài từ nay đến ngày 15/11/2017 (trừ các đoàn đã có kế hoạch hoặc các đoàn đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước tháng 10/2017, hoặc các trường hợp thật cần thiết).

Đà Nẵng yêu cầu không tổ chức các chuyến giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước. Ảnh: giaoduc.net.vn

Lý do là thành phố hiện đang tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 38-CT/TW và các quy định về việc đề xuất và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động (gọi tắt là cán bộ) đi nước ngoài.

Phải chấm dứt lấy tiền nhà nước đi du lịch nước ngoài, gắn mác nghiên cứu

Trong đó, không đề xuất cử cán bộ đi nước ngoài quá 2 lần trong 1 năm và trường hợp đặc biệt phải có giải trình sự cần thiết của chuyến đi và nhiệm vụ của cán bộ trong chuyến đi.

Cùng với đó, không bố trí từ 2 lãnh đạo của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn công tác nước ngoài.

Hạn chế tối đa việc cử đoàn hoặc cá nhân đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài liên quan đến lĩnh vực thuộc đơn vị quản lý mời đích danh.

Đặc biệt là không tổ chức các chuyến giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước (trừ khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố).

Đồng thời, số lượng thành viên các đoàn đi nước ngoài không quá 10 người (bao gồm các đoàn đi công tác, đi học tập, khảo sát, đi tham quan, du lịch).

Thời gian tại mỗi nước không quá ba ngày (không tính thời gian đi lại) và không đi quá ba nước trong cùng một chuyến công tác.

Công văn trình hồ sơ xuất cảnh phải nêu rõ thời gian dự kiến xuất cảnh đi nước ngoài và thời gian dự kiến nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo hoạt động đối ngoại trong năm và kế hoạch hoạt động đối ngoại của đơn vị (trong đó có kế hoạch đoàn đi nước ngoài) năm tiếp theo về Sở Ngoại vụ trước ngày 15/10 hằng năm.

Mục đích để sở Ngoại vụ tổng hợp, trình lãnh đạo thành phố phê duyệt. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ không cấp kinh phí bổ sung cho các đoàn phát sinh ngoài kế hoạch đối ngoại hàng năm của các ngành (trừ trường họp đặc biệt).

An Nguyên