Đà Nẵng thành lập trung đội dân quân biển tập trung

27/03/2012 13:08 Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Chiều 26/3, tại Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà đã công bố quyết định thành lập trung đội dân quân biển trực thuộc quận.

Chiều 26/3, tại Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà đã công bố quyết định thành lập trung đội dân quân biển trực thuộc quận.

Theo đó trung đội dân quân biển Sơn Trà gồm 31 đồng chí, được tuyển chọn, kết nạp, tổ chức biên chế, ra quyết định thành lập, bổ nhiệm các chức danh trên cơ sở khảo sát 91 phương tiện tàu thuyền công suất trên 90 CV và lao động trên tàu tại khu vực quận Sơn Trà.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng của trung đội dân quân biển.

Trung đội dân quân biển tập trung được thành lập nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác hải sản, phát triển kinh tế cho gia đình, địa phương.

Đồng thời gắn nhiệm vụ cùng các lực lượng, phương tiện tàu thuyền khác tham gia bảo vệ nguồn khai thác hải sản, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn và vảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân