Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Cục Công nghệ thông tin

11/04/2013 15:30 Phạm Hoàng Hà/QĐND
Sáng 11-4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra và làm việc với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tổng Tham mưu). Tháp tùng Bộ trưởng có đại diện Tổng cục 2, Cục Tác chiến, Cục Quân lực, Cục Bảo vệ.
Sau khi thăm, kiểm tra khu vực làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục Công nghệ thông tin, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Cục Công nghệ thông tin (CNTT). Thiếu tướng Ngô Văn Sơn, Cục trưởng Cục CNTT đã báo cáo với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh một số nội dung như: Tổ chức biên chế; kết quả công tác năm 2012; phương hướng ứng dụng, phát triển CNTT trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo, chỉ huy Cục CNTT đón Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tới kiểm tra và làm việc.

Sau khi lắng nghe báo cáo của đồng chí cục trưởng Cục CTTT và ý kiến của đại diện Tổng cục 2, Cục Tác chiến, Cục Quân lực, Cục Bảo vệ, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã nêu lên những yêu cầu, định hướng cơ bản đối với Cục CNTT trong những năm tới. Đồng chí Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh và quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quân đội và gợi mở những định hướng lớn, để Cục CNTT nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt nội dung này.

Tiếp đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có buổi nói chuyện với cán bộ, nhân viên của Cục CNTT. Đại tướng khẳng định, tuy Cục CNTT thành lập chưa lâu và còn có những khó khăn nhất định, song đội ngũ cán bộ, nhân viên của Cục đã quyết tâm khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị bạn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra khu vực làm việc của Cục CNTT.

Đồng chí Bộ trưởng đã thông báo khái quát với cán bộ, nhân viên Cục CNTT tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí khẳng định, chưa bao giờ đất nước ta lại có thế và lực như lúc này. Tuy nhiên, những thách thức vẫn đang tác động mạnh mẽ đến đất nước. Bởi vậy, quân đội phải không ngừng được được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm cho đất nước hòa bình, ổn định để phát triển; đồng thời đủ sức bảo vệ sự vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Sau khi biểu dương những kết quả tích cực mà Cục CNTT đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Cục CNTT cần làm tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để đề ra những chủ trương phát triển, ứng dụng CNTT trong quân đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi trong tình hình mới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Cục CNTT
Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, CNTT đã có những tác động vô cùng tích cực đối với sự phát triển của đất nước nói chung, với quân đội nói riêng. Bởi vậy, ứng dụng CNTT vào các hoạt động của quân đội là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cùng với phát triển và ứng dụng CNTT, cần có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quân đội. Giải quyết được yêu cầu đó, cần có sự tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục CNTT.

Để mỗi cán bộ khai thác hiệu quả, an toàn CNTT tại cơ quan, đơn vị, theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thì Cục CNTT cần phối hợp với các học viện, nhà trường quân đội nhằm đưa nội dung ứng dụng CNTT trong quân đội thành môn học chính khóa.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Cục CNTT.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNTT cũng là nội dung được Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh. Theo Đại tướng, Cục CNTT cần đẩy mạnh việc giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, công nghệ của các nước, để xây dựng ngành CNTT của quân đội hiện đại và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, CNTT lĩnh vực đòi hỏi mỗi cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Do vậy, mỗi cán bộ, nhân viên Cục CNTT cần thường xuyên rèn luyện cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống và bản lĩnh; cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống địch cài cắm, móc nối.

Cuối buổi nói chuyện, Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc cán bộ, nhân viên của Cục CNTT đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

Phạm Hoàng Hà/QĐND