Danh sách Ban thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020

17/10/2015 10:07 Thế Quân
(GDVN) - Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM công bố đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Phó Bí thư thường trực nhiệm kỳ mới, cùng với 3 Phó Bí thư khác cũng vừa được Đại hội bầu.

Sáng ngày 17/10, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã công bố thông tin danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ Ban kiểm tra kiểm tra Thành Uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy và bầu Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Danh sách các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ X bao gồm: Võ Văn Thưởng (Phó Bí thư thường trực nhiệm kỳ IX), Nguyễn Thành Phong (Phó Bí thư Thành ủy khóa IX), Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành ủy khóa IX, Chủ tịch HĐND TP.HCM) và Tất Thành Cang (Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM).

Ngoài ra, danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa X gồm 15 đồng chí là: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thành Phong, Tất Thành Cang, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Thân Thị Thư, Võ Thị Dung, Trần Thế Lưu, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Thị Lệ, Thiếu tướng Trương Văn Hai, Thiếu tướng Lê Đông Phong, Lê Văn Khoa, Lê Thanh Liêm, Võ Tiến Sĩ, Trần Vĩnh Tuyến.

4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ mới ra mắt Đai hội (Ảnh chụp màn hình TV)

Hội nghị đầu tiên của Ban Thường vụ Thành ủy khóa X cũng đã bầu Uỷ Ban kiểm tra Thành ủy gồm 13 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Vĩnh Tuyến giữ chức Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, nhân sự dành cho chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa mới thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. TP.HCM là một đô thị đặc biệt, là một trung tâm kinh tế lớn của vùng, của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Do đó, việc chuẩn bị nhân sự cho chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng gắn liền với công tác chuẩn bị nhân sự cho Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Do đó, việc để sau Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị sẽ phân công 1 Uỷ viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP.HCM là đúng với quy định, đúng với công tác nhân sự của Đảng.

Trước mắt, Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Thanh Hải – Uỷ viên Bộ Chính trị chỉ đạo Thành ủy TP.HCM khóa mới. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng điều hành hoạt động của Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X của TP.HCM gồm 69 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ (phấn đấu ít nhất 20%) và cán bộ trẻ (ít nhất 10%) đều đã vượt chỉ tiêu đề ra. Các cơ cấu về thành phần công nhân, cán bộ khoa học và công nghệ, người Hoa tỷ lệ đều cao hơn khóa IX.

Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 35 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết và 7 đại biểu đương nhiên là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Thế Quân