Đề nghị xem xét điều khoản hạn chế điều tra của báo chí

03/11/2011 06:00 P.Dương/Người lao động
Quy định này được một số đại biểu QH cho là có thể hạn chế vai trò, hiệu quả tác nghiệp của báo chí, nhất là trong các hoạt động điều tra, phát hiện tiêu cực.

Trao đổi với phóng viên ngày 2-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết ông đã ký văn bản gửi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH), trong đó đề nghị xem xét quy định “Cơ quan thông tin, báo chí nhận được tố cáo phải chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền” trong điều 48 của dự thảo Luật Tố cáo dự định thông qua tại kỳ họp này của QH.

Quy định này được một số đại biểu QH cho là có thể hạn chế vai trò, hiệu quả tác nghiệp của báo chí, nhất là trong các hoạt động điều tra, phát hiện tiêu cực.

Trong văn bản gửi Ủy ban Pháp luật của QH, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn ra điều 7 của Luật Báo chí hiện hành, trong đó quy định “Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của viện trưởng VKSND hoặc chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng”.

P.Dương/Người lao động