Đề xuất tăng lương tối thiểu cho cán bộ, công chức

24/09/2011 07:32 Theo T.Hằng/Thanh niên
Theo Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu chung mới đảm bảo 50% nhu cầu tối thiểu, chỉ đủ chi tiêu lương thực.

Ngày 23.9, Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) công bố dự thảo báo cáo về “Thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2003 đến nay và định hướng cải cách giai đoạn 2012-2020”.

Theo khảo sát, hơn 98% ý kiến cho rằng mức lương tối thiểu hiện đang áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là thấp, chưa đảm bảo được nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương. Nhiều ý kiến đề nghị mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu của khu vực doanh nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu chung mới đảm bảo 50% nhu cầu tối thiểu, chỉ đủ chi tiêu lương thực. Bộ Nội vụ kiến nghị nâng mức lương tối thiểu để cán bộ, công chức, viên chức đủ sống bằng lương; mở rộng quan hệ mức lương tối thiểu - trung bình - tối đa cho phù hợp, trên cơ sở đó ban hành hệ thống bảng lương, ngạch, bậc mới, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp lương trên cơ sở xem xét đưa một số chế độ phụ cấp lương hiện hành vào mức lương theo quan hệ tiền lương mới cho phù hợp.

Theo T.Hằng/Thanh niên