Đêm 24/2 Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu thứ 11

25/02/2012 08:35 Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Giữa đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 11 lên quỹ đạo.
Tên lửa đẩy Trường Chinh - 3 phóng lên vào sáng sớm ngày 25/2/2012.

0 giờ 12 phút ngày 25/2, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã dùng tên lửa đẩy Trường Chinh-3, đã đưa vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 11 lên quỹ đạo dự kiến trong không gian thành công.

Đây là một vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh, là vệ tinh mạng hệ thống dẫn dường Bắc Đẩu đầu tiên được Trung Quốc phóng lên trong năm nay.

 Xem quá trình xây dựng căn cứ phóng tên lửa vũ trụ Plesetsk của Nga

Xem quá trình xây dựng căn cứ phóng tên lửa vũ trụ Plesetsk của Nga

Sân bay vũ trụ Plesetsk tọa lạc tại khu vực Arkhangelsk. Đây là một trong những căn cứ được Liên Xô cũ trước đây đầu tư để phát triển thành một trận địa bắn tên lửa đạn đạn đạo xuyên lục địa vào năm 1957 R-7.

Việc phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu lần này đánh dấu công tác xây dựng hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc tiếp tục có một bước đi vững chắc.

Kể từ ngày 27/12/2011, hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu cung cấp dịch vụ vận hành thử đến nay, việc phát triển hệ thống này đã chuyển sang giai đoạn mới song song giữa xây dựng và ứng dụng,

ứng dụng hệ thống đã từng bước mở rộng tới khách hàng người dân và các ngành nghề như giao thông vận tải, khí tượng, nghề cá, lâm nghiệp, viễn thông, thuỷ lợi và đo vẽ bản đồ, đã có hiệu ích kinh tế, xã hội rõ rệt.

Căn cứ vào chiến lược phát triển “Ba bước đi” của hệ thống Bắc Đẩu, năm nay, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục phóng nhiều vệ tinh mạng dẫn đường Bắc Đẩu, không ngừng mở rộng vùng phủ sóng, cải thiện chức năng phục vụ của hệ thống.

Cuối năm nay, sẽ hình thành khả năng phục vụ bao trùm một phần khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khoảng năm 2020 sẽ xây dựng thành công hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu gồm hơn 30 vệ tinh hợp thành, cung cấp dịch vụ định vị, dẫn đường và báo giờ với độ chính xác và tin cậy cao, phủ sóng toàn cầu.

Vệ tinh và tên lửa được phóng lần này lần lượt do Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc – thuộc Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Đây là lần bay thứ 158 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)