Điểm mặt các siêu hạm của Hải quân Pháp (P3)

27/02/2012 06:02 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Pháp cũng là một trong những cường quốc về khoa học kỹ thuật quân sự thế giới. Nhiều cường quốc mạnh về quân sự như Nga cũng phải lép vế đối với một số lĩnh vực chế tạo vũ khí, đặc biệt là năng lực chế tạo phương tiện hải quân của Pháp. Hải quân của Paris được trang bị nhiều chủng loại chiến hạm ngầm, nổi khác nhau.
Chiến hạm D-607 "Duquesne"
Chiến hạm D-607 "Duquesne"
Chiến hạm D-607 "Duquesne"
Chiến hạm D-607 "Duquesne"
Chiếm hạm D-602 "Suffren"
Siêu hạm đổ bộ L-9013 "Mistral"
Siêu hạm đổ bộ L-9013 "Mistral"
Siêu hạm đổ bộ L-9013 "Mistral"
Siêu hạm đổ bộ L-9013 "Mistral"
Siêu hạm đổ bộ L-9013 "Mistral"
Khu trục hạm F-714 "Guepratte"
Chiếm hạm tác chiến điện tử - trinh sát - cảnh báo sớm A-759 "Dupuy de Lome"
Chiếm hạm tác chiến điện tử - trinh sát - cảnh báo sớm A-601 "Monge"
Chiếm hạm tác chiến điện tử - trinh sát - cảnh báo sớm A-601 "Monge"
Chiếm hạm tác chiến điện tử - trinh sát - cảnh báo sớm A-601 "Monge"
Chiếm hạm tác chiến điện tử - trinh sát - cảnh báo sớm A-601 "Monge"
Tàu sân bay R-91 NAC "Charles de Gaulle"
Tàu sân bay R-91 NAC "Charles de Gaulle"
Tàu sân bay R-91 NAC "Charles de Gaulle"
Tàu sân bay R-91 NAC "Charles de Gaulle"
Tàu sân bay R-91 NAC "Charles de Gaulle"
Tàu sân bay R-91 NAC "Charles de Gaulle"
A-758 BHO "Beautemps-Beaupré"
A-758 BHO "Beautemps-Beaupré"
Khu trục hạm F-710 "La Fayette"
Lê Dũng (tổng hợp)