Doanh nghiệp “bất tín”, nông dân “cắm” lại ruộng!

01/02/2015 08:47 Hải Ninh
(GDVN) - Theo quy định, khi thu hồi đất làm dự án, doanh nghiệp phải trả lại cho người dân một phần đất dân cư dịch vụ, nhưng doanh nghiệp đã không làm như thế...

Mấy ngày qua, người dân tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cùng nhau ra ruộng đòi lại đất mà trước đó, họ đã đồng ý giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương nghiệp (ITD) thực hiện dự án Khu công nghiệp làng nghề Đồng Quang đạt tiêu chuẩn môi trường. Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, nhiều người dân phường Đồng Kỵ phản ánh: Khi giao đất cho chủ đầu tư ITD, chúng tôi được cam kết là sẽ nhận lại tỷ lệ đất dân cư dịch vụ theo quy định. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Công ty ITD vẫn cố tình né tránh, không thực hiện nghĩa vụ trả lại đất cho người dân. Bức xúc của người dân lên đến đỉnh điểm khi gần đây, họ rủ nhau ra phần ruộng của mình lấy lại đất.

Do doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết nên nhiều người dân đã tìm về đồng ruộng của họ cắm lại đất. (Ảnh: Hải Ninh)

Theo tìm hiểu, ngày 31/12/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 1702/QĐ-CT thu hồi gần 296.220,3m3 đất và giao cho Công ty ITD thuê để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp làng nghề Đồng Quang đạt tiêu chuẩn môi trường.

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, Công ty ITD đã nhiều lần bị cơ quan chức năng ra văn bản đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm trả lại đất dân cư dịch vụ cho người dân.

Cụ thể, ngày 11/1/2010, UBND thị xã Từ Sơn có Thông báo số 05/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã, trong đó có nội dung: Nhất trí khoảng 10% đất dân cư dịch vụ nằm trong Khu công nghiệp làng nghề Đồng Quang theo chỉ đạo tại Văn bản số 2360/UBND-NNTN ngày 08/12/2010 về việc thực hiện Bồi thường GPMB dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp; Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND phường Đồng Kỵ, Công ty ITD xác định rõ vị trí đất dân cư dịch vụ, hạ tầng khu đất dân cư dịch vụ phải đi đôi với hệ thống tiêu thoát nước của Khu công nghiệp và thông báo công khai tới các hộ dân có đất bị thu hồi biết vị trí đất dân cư dịch vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Trong thời gian này, khi thực hiện dự án, chủ đầu tư là Công ty ITD đã gây ra nhiều “điều tiếng” với người dân địa phương buộc chính quyền phải vào cuộc can thiệp. Đó là, ngày 26/3/2010, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn có Văn bản số 156/UBND-NC với nội dung: Yêu cầu Công ty ITD phải dừng ngay việc triển khai đền bù, hỗ trợ GPMB vì thực hiện dự án chưa đúng quy định của pháp luật…

Theo quy định thì Công ty ITD phải giao lại cho người dân 10% đất thuộc dự án, tuy nhiên DN đang cố tình chây ỳ không thực hiện. (Ảnh: Hải Ninh)

Ngày 16/11/2010, UBND phường Đồng Kỵ có Văn bản số 67-CV với nội dung: Đối với đất dân cư dịch vụ, yêu cầu chủ đầu tư trích từ khu đất của dự án để trả cho dân theo đúng chính sách; Yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan chức năng điều chính lại quy hoạch, đảm bảo phần đất trả lại nhân dân có thể kết nối hạ tầng đồng bộ với đất công nghiệp của dự án. 

Đến ngày 08/12/2010, UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 2360/UBND-NN.TN với nội dung: Đồng ý điều chỉnh một phần diện tích đấy của dự án đề bố trí đất dân cư dịch vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định.

Tuy nhiên, suốt từ thời kỳ 2010 đến nay, dự án vẫn giậm chân tại chỗ, còn người dân thì không còn ruộng để canh tác. Đất bỏ hoang và “xót xa” đồng ruộng, đồng thời doanh nghiệp lại “bất tín” nên gần đây nhiều người dân đã tìm về ruộng mình “cắm” lại đất.

Vì sao Công ty ITD cố tình không trả lại đất dân cư dịch vụ cho người dân? Phải chăng do năng lực của doanh nghiệp yếu kém hay đang cố tình "lờ" đi quyền lợi của người dân? Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân.

Hải Ninh