"Đời Chủ tịch thứ 8" của Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra thông tin 1,5km đường

21/01/2016 11:02 Long Hải
(GDVN) - 1,5m đường trong thành phố Thái Nguyên, 8 đời chủ tịch và 8 đời bí thư tỉnh nhưng chưa làm xong. Mới đây, "đời chủ tịch thứ 8" đã chỉ đạo kiểm tra thông tin...

Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết: "8 đời bí thư, 8 đời chủ tịch vẫn chưa làm xong 1,5 km đường" đề cập đến một số sai phạm trong việc triển khai Dự án Đường Bắc Sơn – Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc có ngay công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nội dung Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh.

Công văn số 27/UBND-VX ngày 06/1/2016 nêu rõ:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Nguyên, các đơn vị có liên quan làm rõ nội dung thông tin, báo cáo UBND tỉnh và trả lời cơ quan báo chí theo quy định.

Đây là hành động kịp thời của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe phản ánh từ của báo chí.

Hi vọng rằng với tinh thần như vậy, những sai phạm đã được Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh sẽ nhanh chóng được UBND tỉnh Thái Nguyên cũng như những đơn vị có liên quan xác định rõ căn nguyên và tìm ra giải pháp tháo gỡ triệt để, thấu đáo để Dự án Đường Bắc Sơn – Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ có thể tiếp tục được triển khai theo đúng những quy định của pháp luật và sớm về đích.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai dự án Đường Bắc Sơn – Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ tới độc giả khi nhận được trả lời đầy đủ hơn từ phía UBND tỉnh Thái Nguyên và những đơn vị có liên quan.

8 đời bí thư, 8 đời chủ tịch tỉnh vẫn chưa làm xong 1,5km đường

Ai "đạo diễn" cho việc 2 dự án "nhập" thành 1 dự án ở tỉnh Thái Nguyên?

Long Hải