Đội quân motor của Cảnh sát và Lục quân Iran

24/02/2012 12:05 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Cảnh sát và Lục quân Iran đều được biên chế các đơn vị motor. Đây là các đơn vị chiến đấu có khả năng cơ động và tác chiến rất linh hoạt, phù hợp với địa hình đặc thù của Iran.
Lê Mai (tổng hợp)