Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

21/10/2020 19:30 Thu Giang
GDVN- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tối đa nguồn lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tối đa nguồn lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các giao dịch về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

Về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Từ năm 2016 đến nay, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan Bảo hiểm xã hội được chuyển ra hoạt động tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

Đây là mô hình duy nhất ở Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015, tạo sự đồng bộ trong giải quyết 100% thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo công khai minh bạch, giảm thời gian, chi phí cho đơn vị, người dân khi chỉ cần đến một nơi để giải quyết các loại thủ tục hành chính.

Năm 2019, qua tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Trung tâm Hành chính công các cấp, kết quả: 99,5% đánh giá hài lòng với các dịch vụ Hành chính công của Bảo hiểm xã hội tỉnh, trong đó 85,2% đánh giá rất hài lòng, không có ý kiến đánh giá không hài lòng.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo 3 hình thức: Qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính và trả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đặt tại Trung tâm Hành chính công.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Uông Bí. (Ảnh: quangninh.baohiemxahoi.gov.vn)

Đến nay 90% các đơn vị sử dụng lao động đã tham gia giao dịch nhận và nộp hồ sơ qua Bưu chính; trên 90% số đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã tham gia giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng và trước hạn trên 97%. Đặc biệt từ 01/6/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 3 thủ tục hành chính được thẩm định, phê duyệt và giải quyết ngay trong ngày tại Trung tâm Hành chính công các cấp được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao đó là: Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do thay đổi thông tin; thu và cấp thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định tại bộ phận một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh, tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã; Trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, ngoài ra còn niêm yết công khai trên các Ki ốt màn hình cảm ứng của Trung tâm Hành chính công các cấp, trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh và tại các điểm bưu cục thuộc Bưu điện.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính luôn có sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, nhất là người đứng đầu các đơn vị, sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố; mỗi đơn vị cử một cán bộ có năng lực làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, người dân bằng văn bản trong trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện nguyên tắc trả lời cụ thể bằng văn bản đối với các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến:

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến với 12 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 06 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 09 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, từ ngày 01/01/2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội, đến nay còn 10 phòng nghiệp vụ và 12 Bảo hiểm xã hội cấp huyện (giảm 01 phòng, 02 Bảo hiểm xã hội cấp huyện so với trước đây).

Có thể nói, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh triển khai quyết liệt, được chính quyền và người dân của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Kết quả đó góp phần vào thành tích chung của tỉnh khi nhiều năm liền liên tục Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thời gian tới, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin … để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Thu Giang