Dũng cảm, sáng tạo chi viện cho chiến trường

23/09/2011 18:20 Theo báo Quân Đội Nhân Dân
(GDVN) - Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số tham luận tại hội thảo.
Gần 80 tham luận của các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học, cựu chiến binh Đoàn tàu không số gửi tới Hội thảo “Đường Hồ Chí Minh trên biển - con đường của ý chí và sức sáng tạo Việt Nam” đã khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, sự sáng tạo của của quân và dân ta cũng như vai trò, sự đóng góp to lớn của Đường Hồ Chí Minh trên biển trong việc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam... Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số tham luận tại hội thảo. 
Trung tướng Nguyễn Châu Thanh

Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật:

Những kinh nghiệm quý còn nguyên giá trị

Từ cuối năm 1961 đến đầu năm 1965, ngành kỹ thuật đã tổ chức vận chuyển vào chiến trường hơn 5000 tấn vũ khí, góp phần bảo đảm cho quân và dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. Từ năm 1965 đến cuối năm 1974, trong điều kiện bị phong tỏa, đánh phá ác liệt, song lực lượng kỹ thuật ở hai miền Nam-Bắc vẫn dũng cảm, ngoan cường, bảo đảm gần 50.000 tấn vũ khí trang bị chi viện cho chiến trường miền Nam qua Đường Hồ Chí Minh trên biển...

Thực tế công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý còn nguyên giá trị đối với ngành kỹ thuật. Đó là: Phải quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối chính trị, quân sự của Đảng vào quản lý, chỉ huy, chỉ đạo và tổ chức bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các lực l­ượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống.

Đặc biệt, công tác bảo đảm vũ khí, trang bị trên tuyến chi viện chiến lược - Đường Hồ Chí Minh trên biển có yêu cầu rất cao, phải tuyệt đối giữ bí mật và phải bất ngờ, táo bạo. Để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi ngành kỹ thuật phải quán triệt sâu sắc, có quyết tâm cao; tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật phải chặt chẽ, khẩn trương, thận trọng, giữ bí mật tuyệt đối, nhất là lực l­ượng kỹ thuật trực tiếp vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản, bao gói...

Phải tuyển chọn lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động, tích cực tạo đủ nguồn vũ khí, trang bị kỹ thuật; có phương thức bảo đảm phù hợp; tổ chức phân tán, cất giấu vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng bốc xếp lên tàu khi có lệnh.

Phải giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ kỹ thuật ở nơi trọng yếu, đòi hỏi tuyệt đối bí mật, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của VKTBKT...

Theo báo Quân Đội Nhân Dân